Primăria Gurghiu județul Mureș

Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022

Nr.1914  din 18 martie 2021

ANUNŢ

 

PRIMĂRIA COMUNEI GURGHIU, în conformitate cu prevederile Legii Nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, propune organizarea dezbaterii publice cu privire la

Proiect de hotărâre stabilirea valorii impozitelor si taxelor locale în Comuna Gurghiu pentru anul 2022

Cu această ocazie se va organiza: CONSULTARE PUBLICĂ în data de 27 aprilie 2021 , orele 14,00 la sediul Primăriei Gurghiu din localitatea Gurghiu, str. Petru Maior, nr. 8, jud. Mureş

Rcomandari, sugestii si opinii motivate privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice se pot depune până la data de 27 aprilie 2021 orele 9,00:

 prin e-mail: gurghiu@cjmures.ro

 prin scrisoare recomandată , la adresa: Primăria Gurghiu, loc. Gurghiu, str. Petru Maior, nr. 8, jud. Mureş

 la sediul instituției: Primăria Gurghiu, loc. Gurghiu, str. Petru Maior, nr. 8, jud. Mureş, între orele 8,00-13,00

            Informații suplimentare se pot obține la cerere:

telefon: 0265-536003 int. 103

e-mail: gurghiu@cjmures.ro

persoană de contact: GLIGA RAFILA-DORINA - Şef Birou Financiar contabil şi Resurse umane