Primăria Gurghiu județul Mureș

Anunț organizare concurs

CONSILIUL LOCAL GURGHIU - SERVICIUL APĂ CANAL

organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție Muncitor 1 pe o perioadă nedeterminată.

17 noie 2020 ora 12,00 termenul limită de depunere a dosarelor

26 noie 2020 ora 12,00 proba scrisă

27 noie 2020 ora 12,00 proba interviu

 

 

Detalii cu privire la conținutul dosarului și tematica de concurs se regăsesc în anunțul atașat sau pot fi solicitate la nr. tel. 0760-237 276 - Oprea Adrian Ion