Primăria Gurghiu județul Mureș

Anunț organizare concurs

PRIMĂRIA COMUNEI GURGHIU

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale  de execuție vacante - referent debutant în cadrul Compartimentului Servicii Publice, administrative și cultură 

 

18 noie 2020 ora 12,00 termenul limită de depunere a dosarelor

27 noie 2020 ora 12,00 proba scrisă

03 dec 2020 ora 12,00 proba interviu

 

Detalii cu privire la conținutul dosarului și tematica de concurs se regăsesc în anunțul atașat sau pot fi solicitate la nr. tel. 0256-536 003 pers. contact : Oprea Maria

 

 

HG nr. 286/2011, art. 6, alin. (3): În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e) - cazierul judiciar, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.