Primăria Gurghiu județul Mureș

Anunt Licitatie spatiu 20.05 mp

Comuna Gurghiu cu sediul în Gurghiu, str. Petru Maior, nr. 8, jud. Mureş, CUI 5409635, tel. 0265-536 003, fax 0265-536 094, e-mail gurghiu@cjmures.ro,  organizează în data de 16 IUNIE ora 10.00 licitație publică pentru închirierea unui spațiu de 20,05 aflat în proprietatea Comunei Gurghiu, situat în Gurghiu, str. Eroilor, nr. 10, având destinaţia de spaţiu de depozitare a echipamentelor tehnice specifice funcționării rețelei de telecomunicații prin cablu, echipamente care nu emit radiații şi corespund normelor de Securitate şi sănătate în muncă