Primăria Gurghiu județul Mureș

Anunt dezbatere publica Amenajament Silvo-Pastoral

“COMUNA GURGHIU anunţă publicul interesat asupra depunerii la A.P.M. Mureş a solicitării de emitere a avizului de mediu pentru: Amenajament pastoral comuna Gurghiu, jud. Mureș. Informaţiile privind prima versiune a planului pot fi consultate la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro şi la sediul Primăriei Gurghiu. Observaţiile justificate ale publicului se primesc prin poștă: municipiul Târgu Mureş, str. Podeni, nr.10, e-mail: office@apmms.anpm.ro sau fax: 0265/314985, în termen de 15 zile de la publicarea anunţului.”