Primăria Gurghiu județul Mureș

Anunt consultare publica

Modificarea și completarea HCL nr. 30 din 21.03.2016

privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public

de Salubrizare a Localităților din Județul Mureș