Primăria Gurghiu județul Mureș

Anunț consultare publică - Rectificare buget

PRIMĂRIA COMUNEI GURGHIU, în conformitate cu prevederile Legii Nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, propune organizarea dezbaterii publice cu privire la

 Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Gurghiu pentru anul 2020

 

Cu această ocazie se va organiza:

CONSULTARE PUBLICĂ

 

în data de 15 octombrie  2020, orele 10,00 la sediul Primăriei Gurghiu din localitatea Gurghiu, str. Petru Maior, nr. 8, jud. Mureş

 

Documentația  poate fi consultată:

• pe pagina de internet a instituției

  • la sediul instituției : Primăria Gurghiu, loc. Gurghiu, str. Petru Maior, nr. 8, jud. Mureş.

Recomandari, sugestii si opinii motivate privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice se pot depune până la data de 15 octombrie 2020 orele 9,00:

 prin e-mail: gurghiu@cjmures.ro

 prin scrisoare recomandată , la adresa: Primăria Gurghiu, loc. Gurghiu, str. Petru Maior, nr. 8, jud. Mureş

 la sediul instituției: Primăria Gurghiu, loc. Gurghiu, str. Petru Maior, nr. 8, jud. Mureş, între orele 8,00-13,00

            Informații suplimentare se pot obține la cerere

telefon: 0265-536003 int. 103

e-mail: gurghiu@cjmures.ro

persoană de contact: GLIGA RAFILA-DORINA - Şef Birou Financiar contabil şi Resurse umane