Primăria Gurghiu județul Mureș

Anunț consultare publică - Rectificare buget

PRIMĂRIA COMUNEI GURGHIU, în conformitate cu prevederile Legii Nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, propune organizarea dezbaterii publice cu privire la

 Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Gurghiu pentru anul 2020

Cu această ocazie se va organiza: CONSULTARE PUBLICĂ

în data de 12 august 2020 2020, orele 10,00 la sediul Primăriei Gurghiu din localitatea Gurghiu, str. Petru Maior, nr. 8, jud. Mureş