Primăria Gurghiu județul Mureș

Hotărârile Autorității Deliberative (2020)

07/02/2020 Aprobarea Planului de Pregătire în domeniul Situațiilor de Urgență al Comunei Gurghiu pentru anul 2020

07/02/2020 Aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2020, pentru persoanele majore apte de muncă beneficiare a prevederilor Legii nr. 416/2001 – venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare

07/02/2020 Aprobarea Amenajamentului Pastoral

07/02/2020 Aprobarea încheierii unui act adiţional la ”Contractul de delegare a gestiunii activitătilor de colectare si transport a deseurilor municipale si altor fluxuri de deseuri, și operarea stației de transfer Reghin, componente ale serviciului de salu

07/02/2020 Aprobarea modificării coeficientului de salarizare

07/02/2020 Aprobarea preţului/tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare, pentru CONSILIUL LOCAL GURGHIU – SERVICIUL APA CANAL, judeţul Mureş

07/02/2020 Aprobarea modului de întocmire a Registrului Agricol al Comunei Gurghiu pentru perioada 2020-2024

07/02/2020 Aprobarea închirierii unor suprafețe de păşune aflate în proprietatea Comunei Gurghiu

07/02/2020 Utilizarea excedentului bugetar al anului 2019

07/02/2020 Apobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Gurghiu pentru anul 2020

23/01/2020 Anularea HCL nr. 24/2018 - diminuarea cu 8,5 % a drepturilor salariale ale personalului angajat în cadrul Serviciului Apă-Canal

23/01/2020 Aprobarea modului de valorificare a materialului lemnos

23/01/2020 Aprobarea încheierii contractului de prestări servicii de instalare şi întreținere a sistemului de monitorizare video stradală în Comuna Gurghiu

23/01/2020 Revizuirea prețului de referință a materialului lemnos exploatat de pe terenurile cu vegetație forestieră din proprietatea Comunei Gurghiu pentru anul de producție 2020

23/01/2020 Aprobarea înființării Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Gurghiu

23/01/2020 Aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Comunei Gurghiu, pentru anul şcolar 2020-2021

23/01/2020 Alegerea Presedintelui de sedinta