Primăria Gurghiu județul Mureș

ANUL 2007

HOTĂRÂREA

DATA

OBIECTUL INVESTIŢIEI

SUMA

(LEI)

Nr. 2

18.01.2007

Reabilitare şcoală Generală Adrian

11.000

Reabilitare şcoală Generală Comori

11.000

Proiect tehnic încălzire centrală la Şcoala Generală Caşva, Şcoala Generală Orşova şi Grădiniţa Glăjărie

18.000

Studiul de fezabilitate pentru alimentare cu apă la Şcoala Gen. Glăjărie

2.000

Studiul de fezabilitate pentru extindere Şcoală Gen. Gurghiu

4.000

Sediu primărie

400.000

Reabilitare Cămin Cultural Gurghiu

150.000

Extindere reţea CATV sat. Adrian

4.000

Modernizare drum DC7 Glăjărie

350.000

Modernizare drum DC9 Orşova

150.000

Pietruire drumuri comunale, străzi

100.000

Nr. 15

19.03.2007

Cofinanţarea în procent de 1% din valoarea proiectului „Alimentarea cu apă potabilă în satele Glăjărie, Larga, Fundoaia şi Caşva”, aparţinătoare comunei Gurghiu

36.181

 

 

Studiu de fezabilitate modernizare drumuri laterale

18.000

Nr. 30

19.06.2007

Alimentarea cu apă potabilă în satele Glăjărie, Larga, Fundoaia şi Caşva

543.000

Nr. 33

19.06.2007

Capitolul 24.70.02 – Art. 71.01.30 – Apă

24.300

Capitolul 24.84.02 – Art. 71.01.30 – Drumuri

Studiu fezabilitate, drumuri, străzi, drumuri comunale

50.000

Capitolul 24.84.02 – Art. 71.01.30 –

Reabilitare drum DC 9 Gurghiu – Orşova

79.000

Nr. 48

17.08.2007

Capitolul 70.02. – trim. II – Continuare lucrări reţea apă Glăjărie, Larga, Caşva

362.000

Nr. 51

17.08.2007

Diferenţă pentru plata studiului de fezabilitate reabilitare cămine culturale

10.000

Plata c/v branşamentelor la reţeaua de apă a instituţiilor aparţinătoare primăriei, precum şi pentru extindere reţea

25.000

Studiu de fezabilitate pentru reabilitare şi dotare şcoli şi grădiniţe.

15.000

Construcţie Casă Ţărănească pentru Festivalul „Valea Gurghiului – Valea Regilor”

15.000

Nr. 53

23.07.2007

Reabilitare drumuri comunale, din care:

150.000

– Drum comunal DC 7 Gurghiu – Glăjărie

100.000

– Drum comunal DC 7 Gurghiu – Orşova

50.000

Reparaţie capitală a acoperişului la Şcoala Gen. Glăjărie

200.000

Cheltuieli de investiţii, dotări, reabilitări, reparaţii la imobilele unităţilor de învăţământ preuniversitar, din care:

700.000

– Şcoala Generală Caşva – încălzire centrală

143.920

– Şcoala Generală Larga, din care:

13.000

  – sobă pentru încălzit

3.000

  – tâmplărie termopan

10.000

– Şcoala Generală Glăjărie, din care:

24.000

  – studiu fezabilitate acoperiş

4.000

  – grup sanitar

20.000

– Şcoala Generală Orşova

143.920

– Şcoala Generală Glăjărie, din care:

27.000

  – finalizare grup sanitar

4.000

  – tâmplărie termopan

20.000

  – sobe încălzit

3.000

– Şcoala Generală Glăjărie, din care:

267.160

  – extindere clădire

250.000

  – dotări

17.160

– Şcoala Generală Adrian, din care:

17.000

  – finalizare grup sanitar

4.000

  – tâmplărie termopan, parchet

13.000

– Şcoala Generală Păuloaia, din care:

32.000

  – studiu fezabilitate şcoală

12.000

  – achiziţionare teren

20.000

Cheltuieli de investiţii, dotări, reabilitări, reparaţii la imobilele grădiniţe, din care:

250.000

– Grădiniţa Caşva - Grup sanitar, tâmplărie termopan, parchet melaminat, 2 sobe

40.000

– Grădiniţa Larga - Parchet melaminat, sobă

13.000

– Grădiniţa Glăjărie – Încălzire centrală

99.000

– Grădiniţa Orşova – Grup sanitar, tâmplărie termopan, parchet melaminat, 2 sobe

40.000

– Grădiniţa Comori – Parchet melaminat, sobă, tâmplărie termopan

15.000

– Grădiniţa Gurghiu – tâmplărie termopan

30.000

– Grădiniţa Adrian – tâmplărie termopan

13.000

Nr. 63

26.10.2007

Reabilitare ansamblu de clădire, castelul Bornemisza

116.932

Nr. 65

07.11.2007

Reabilitare Şcoala Generală Glăjărie

30.000

 

 

Reabilitare Şcoala Generală Comori

15.000

 

 

Reabilitare Colegiul Silvic Gurghiu

150.000

 

 

Studiu de fezabilitate cămine

10.000

 

 

Alimentare cu apă Glăjărie

15.000

Nr. 69

15.11.2007

Extindere Şcoală Generală Gurghiu (Reabilitare Şcoli Generale)

250.000

Nr. 71

20.12.2007

Alimentare cu apă potabilă în satele Glăjărie, Larga, Fundoaia şi Caşva

400.000

 

 

Pietruire drum comunal DC 10 Gurghiu – Comori

100.000

 

 

Pietruire străzi şi uliţe

50.000

 

 

Sediul administrativ

250.000

Nr. 76

27.12.2007

Reparaţii drumuri laterale

95.061

TOTAL INVESTIŢII: