Primăria Gurghiu județul Mureș

ANUL 2006

HOTĂRÂREA

DATA

OBIECTUL INVESTIŢIEI

SUMA

(LEI)

Nr. 7

27.02.2006

Studiu de fezabilitate proiect sediu administrativ

15.000

Nr. 13

10.04.2006

Transporturi din care:

43.000:

– Reparaţii străzi

10.000

– Întreţinere drumuri comunale, din care:

  - Drum Orşova

   - Drum Comori

  - Alte drumuri

33.000:

3.000

20.000

10.000

Nr. 24

30.06.2006

Lucrări de modernizare a Drumului DC7 comuna Gurghiu-Glăjărie

500.000

Nr. 27

02.08.2006

Construire sediu administrativ

750.000

Studii de fezabilitate pentru introducerea aperi potabile Glăjărie – Adrian şi Orşova Pădure-Orşova-Comori

12.000

Nr. 29

11.08.2006

?

3.618.030

Nr. 38

06.10.2006

Reabilitare Şcoala Generală, cls.I-VIII-Gurghiu

50.000

Studiu fezabilitate reabilitare Şcoala Generală, cls.I-VIII-Gurghiu

4.000

Studiu fezabilitate alimentare apă sate Orşova, Comori

11.000

Combustibil şi transport gunoi menajer ?

1.000

Drumuri comunale

8.448

Nr. 42

06.11.2006

Reabilitare Şcoală Generală Orşova

20.000

Reabilitare Şcoală Generală Caşva

20.000

Nr. 43

30.11.2006

Alimentarea cu apă potabilă în satele Glăjărie, Larga, Fundoaia şi Caşva

95.000

Nr. 48

14.12.2006

Sediul administrativ, capitol 24.51.02.71

400.000

Drum comunal DC9 Gurghiu-Orşova, capitol 24.84.02.71

150.000

Drumuri comunale şi străzi laterale, capitol 24.84.02.71

100.000

Cămin Cultural Gurghiu, capitol 24.67.02.71

150.000

Nr. 53

27.12.2006

Refacerea drumului comunal DC7 Gurghiu-Caşva-Glăjărie

350.000

Întocmire proiecte încălzire centrală la Şcoala Generală Caşva, Şcoala Generală Orşova şi Grădiniţa Glăjărie

18.000

Şcoala Generală Adrian

11.000

Şcoala Generală Comori

11.000

TOTAL INVESTIŢII:

2.719.448